Name Date
ANARGYROS   (2) (Anargyros, Anargyri) 1
COSMAS   (1) (Kosmas) 1
DAMIANOS   (1) (Damianos, Damian) 1
MAVRIKIOS   (2) (Mavrikios, Maurice) 1
(no   widely known nameday) 2
ANATOLIOS   (ANATOLIOS) 3
YAKINTHOS   (Yakinthos) 3
ZOUMBOULIA   (Zoumboulia) 3
(no   widely known nameday) 4
LAMPADOS   (Lampados) 5
LYKIOS   (Lykios) 6
SATYROS   (Satyros) 6
KYRIAKI   (Kyriake, Kyriakos, Kyriaki, Kiriaki, Kiki, Kitsa, Korina, Kitsos, Sundy,   Domenica, Dominica, Cyriaca, Kyriaca, Ria, Iria, Ia) 7
PROKOPIS   (Prokopios) 8
THEOFILOS   (Theofilos, Theofilitsa, Filio) 8
PAGRATIOS   (2) (Pagratios, Pagratia) 9
AMALIA   (Amalia) 10
EFIMIA   (1) (Efemia, Efimia) 11
OLGA   (Olga) 11
VERENIC   (Verenike, Vereniki, Verenica) 12
VERONICΑ   (Veronike, Veroniki, Veronica, Berenice) 12
ILIOFOTOS   (Heliofotos) 13
SARAH   (1) (Sarah) 13
AKYLAS   (Akylas) 14
NIKODIMOS   (Nikodemos, Nikodimos) 14
JULITTA   (Ioulitta) 15
KIRIKOS   (Kerykos, Kirykos) 15
VLADIMIR   (Vladimiros) 15
(no   widely known nameday) 16
ALEXANDRA   (Alexis, Alexandra, Sandra, Sander) 17
ALIKI   (Alix, Aliki, Alice, Alisia, Alicia, Alysia, Alika, Adelaide) 17
MARINA   (Marena, Marinos) 17
EMILIANOS   (Emilianos) 18
DIAS   (Dias, Zeus) 19
GARYFALLIA   (Garyfallia) 19
MAKRINA   (Makrena) 19
ELIAS   (Elias, Ilias, Eliana, Liana) 20
(no   widely known nameday) 21
MAGDALINI   (2) (Magdalena, Magdalene, Magdalini, Markella, Magda) 22
MARKELLA   (Markela) 22
MARYLENA   (Marylena, Maryelena) 22
MENELAOS   (Menelaos, Meneleus, Menelaus, Menele, Mauvier) 22
(no   widely known nameday) 23
ATHINAGORAS   (Athinagoras) 24
CHRISTINA   (1) (Christina, Christy, Chris, Christyne) 24
ANN   (2) (Anna, Annita, Anneta, Hanna) 25
EFPRAKSIA   (Efpraxia) 25
OLYMPIAS   (Olimpias, Olimpiada) 25
ERMOLAOS   (Hermolaos, Hermolia, Ermolia, Lia) 26
ERSI   (Erse, Ersi) 26
OREOZILI   (Oreozili, Oreozeeli) 26
PARASKEVI   (Paraskevee, Paraskevi, Evi, Evita, Vivian, Vivi, Vetti, Veti) 26
PANTELIS   (Panteleimonas, Pantelis) 27
AFXENTIOS   (Afxentios) 28
AKAKIOS   (Akakios, Kahi, Kaki) 28
DROSOS   (2) (Drosos) 28
DROSOULA   (2) (Drosoula, Drosis, Drosida) 28
HRYSOVALANTOU   (Chrisovalantis, Chrysovalantou) 28
IRINI   (2) (Eirene, Eirini, Irene, Irini) 28
TIMON   (Timon, Timos) 28
KALLINIKOS   (Kalinikos) 29
THEODOTI   (Theodoti) 29
ADRONIKOS   (2) (Andronikos, Androniki) 30
SILOUANOS   (Silouanos) 30
EVDOKIMOS   (Evdokimos) 31
JOSEF   (2) (Iosif, Sifis) 31

Copyright 2019 | GetMyGreekOn