Name Date
EVELPISTOS   (Evelpistos) 1
GERAKINA   (Gerakina) 1
IERAX   (Ierax) 1
JUSTINE   (Justine, Ioustinos) 1
PYRROS   (Pyros) 1
THESPESIOS   (Thespesios, Thespesia) 1
MARINOS   (1) (Marinos) 2
NIKIFOROS   (1) (Nikiforos) 2
IERIA   (Ieria) 3
YPATIA   (Ypatia) 3
MARTHA   (Martha) 4
APOLLON   (Apollon) 5
DOROTHEOS   (Dorotheos, Dorothea, Dorothy) 5
KINTHIA   (Kynthia, Kynthea, Kinthea) 5
NIKANDROS   (Nikandros) 5
PLOUTARHOS   (Ploutarhos, Ploutos, Plouto) 5
SELENE   (Selene, Seline) 5
ILARION   (Ilarion, Ilarionas, Ilaria, Ilariada, Lariada) 6
PANAGIS   (Panayis, Panagos) 7
SEVASTIANI   (1) (Sebastiani, Sebastian, Sevasti, Sevi) 7
ZINAIS   (Zinais) 7
KALLIOPI   (Kalliope, Kaliopi, Popi) 8
NAFKRATIS   (Nafkratis) 8
RODANTHI   (Rodanthi, Rozanthi) 9
(no   widely known nameday) 10
BARTHOLOMEOS   (1) (Bartholomeus) 11
LUKE   Simferoupolis (2) (Loukas, Loska, Loskas, Lucas, Luke) 11
VARNAVAS   (Varnavas) 11
ONOUFRIOS   (Onoufrios) 12
TRIFILIOS   (Trifillios, Trifilios) 13
ELISSAIOS   (Elisaios, Elisso, Eliso) 14
NEFON   (Nefon) 14
AFGOUSTINOS   (Afgoustinos, Afgoustos, Augoustos, Avgoustis, Avgoustinos, Avgoustos) 15
AVGOUSTA   (Avgousta) 15
IERONYMOS   (Ieronymos, Jeronymo) 15
LIVYI   (Livyi, Lybia) 15
MONICA   (Monika, Monique, Mona) 15
ORTANSIA   (Ortansia, Hortisia) 15
TICHON   (Tychon) 16
FELIX   (1) (Felix) 17
ISMAIL   (Ismail) 17
ERASMOS   (Erasmos) 18
LEONTIOS   (Leontios) 18
PAISIOS   (Paisios) 19
ZOSIMOS   (Zosimos, Zosimus) 19
METHODIOS   (Methodius) 20
AFRODISIOS   (Afrodisios) 21
EFSEVIOS   (1) (Evsevios, Evsevia) 22
ZINAS   (Zinas) 22
AGRIPPINA   (Agrippina) 23
ARISTOKLIS   (Aristoklis) 23
LOULOU   (Loulou) 23
BIRTH   OF JOHN THE BAPTIST (Ayiou Ioanni Baptisti) 24
EROTAS   (Erotas) 25
FEVRONIA   (Phevronia) 25
MAKARIOS   (Makarios) 26
PIERRE   (Pierion, Pierro, Pierre, Pieris) 27
ANARGYROS   (1) (Anargyros, Anargyri) 28
GERMANOS   (Germanos) 28
PAVLOS   (Pavlos, Paul, Pavlina) 29
PETER   (Petros, Peter, Paul, Petroula, Petrina, Petras, Petrakis, Petrinos, Petria,   Petra) 29
APOSTOLOS   (1) (Apostolis, Apostolos, Tolis, Lea, Lia, Apostolina, Polina) 30
MELITON   (Meliton) 30

Copyright 2019 | GetMyGreekOn