Name Date
ADAMANTIOS   (Adamantios, Adamantia, Amanda) 1
AFRODITE   (Afrodite, Fregia) 1
AKRIVI   (Akrivee) 1
ANTIGONI   (Antigone, Antigoni) 1
ASPASIA   (Aspasia) 1
ATHINA   (Athena, Athina) 1
CLEO   (Clio) 1
CLEOPATRA   (1) (Cleopatra, Kleopatra, Patra, Patroula, Cleo) 1
CORALIA   (Koralia, Koralou) 1
DIAMANTO   (Diamando, Adamandia, Ada) 1
DIONI   (Dioni) 1
DODONI   (Dodone) 1
EFTERPI   (Evterpi) 1
ELPINIKI   (Helpiniki) 1
ERASMIA   (Erasmea) 1
ERATO   (Erato) 1
HAIDO   (Haido, Haideftos) 1
HARIKLIA   (1) (Hariklia, Haroula) 1
ISMENE   (Jasmin, Yasmin, Jasmeen, Yasmeen, Ismini) 1
JOSHUA   (Joshua, Jesus of Navi) 1
KALLIROI   (Kaliroi) 1
KALLISTI   (Kalisti) 1
KLEONIKI   (Kleonikos) 1
MANDO   (Mando, Mandi, Manto) 1
MARGARET   (1) (Margarita) 1
MARIANTHI   (Marianthe) 1
MELETIOS   (2) (Meletios, Meletis) 1
MELPOMENI   (Melpmene) 1
MOSHO   (Moshoula) 1
OURANIA   (1) (Ourania, Urania, Rania) 1
PANDORA   (Pandora) 1
PENELOPE   (Pinelopi, Bilio) 1
POLIMNIA   (Polimnia) 1
POLINIKI   (Polynike, Polyniki, Polyna, Polina) 1
POLYTIMI   (Polytimi, Timi) 1
RALLIA   (Rallia) 1
RALLIS   (Rallis, Ralis) 1
SAPFO   (Sapho) 1
SIMEON   (2) (Simeon) 1
TERPSIHORI   (Terpsihori) 1
THALIA   (Thalia) 1
THEANO   (Theano) 1
THEONIMPHI   (Theonymphi) 1
MAMAS   (Mamas) 2
ANTHIMOS   (Anthimos) 3
ARHONTIA   (Arhontia) 3
ARHONTION   (Arhontion) 3
ARISTEA   (Aristea, Aristi) 3
ARISTION   (Aristion, Aristeas) 3
PHEVOS   (Pheevos, Foibos, Foivos, Foivi, Phoebe) 3
POLYDOROS   (Polidoros) 3
HERMIONI   (Ermione, Ermioni) 4
MOSES   (Moisis, Moses) 4
OKEANIS   (Okeanis, Oceanis) 4
OKEANOS   (Okeanos, Oceanos) 4
ROSALIA   (Rosalia) 4
ZAHARIAS   (2) (Zachariah, Zechariah, Zacaria, Zacarias, Zacary, Zacharia, Zacharias,   Zacharie, Zachary, Zachery, Zackerias, Zack, Zakarias, Zeke, Zaharias,   Zacharoula, Zacharenia, Zaki, Zakisaharias, Zaharoula, Zaharenia, Zaki,   Zakis) 5
EVDOXIOS   (Evdoxios) 6
VIVOS   (Vivos, Vivi) 6
CASIANI   (Kasiani) 7
SOZON   (Sozonas) 7
DESPOINA   (3) (- for unmarried women in Chios island – Despoina, Deppy, Pipina, Despo,   Pepi, Zepo) 8
GENETHLIOS   (Genethlios) 8
SKIADENI   (Skiadeni) 8
TSAMPIKA   (Tsampika, Tsabika, Mika, Tsambikos) 8
JOAHIM   (Ioakeim) 9
KIARAN   (Kiaran, Kieran, Kyran, Ceran, Queran, Ciaran, Kiara) 9
ERASTI   (Erasti) 10
ERASTOS   (Erastos) 10
KLIMENTINI   (Klimentini, Clementine) 10
KLIMIS   (Klimis, Clement) 10
MINODORA   (Minodora) 10
MITRODORA   (Mitrodora) 10
NYMFODORA   (Nymfodora) 10
POULCHERIA   (Poulcheria) 10
EFROSYNOS   (Efrosynos) 11
EVANTHIA   (Evanthia, Evathia, Eve) 11
EVANTHIS   (Evanthis) 11
THEODORA   (2) (Thodora, Theodora) 11
THEODORA   (3) (Thodora, Theodora) 11
(no   widely known nameday) 12
ARISTIDIS   (Aristides, Aristeides, Aristeidis) 13
CORNELIUS   (Kornelios, Kornilios, Kornelia) 13
STAVROS   (Stavros, Stavroula, Steven) 14
THEOKLIS   (Theoklis) 14
NIKITAS   (Nikitas, Nikita) 15
VISARION   (Visarion) 15
EFIMIA   (2) (Efemia, Efimia) 16
LOUNTMILLA   (Lountmilla, Loudmila) 16
MELINA   (1) (Melina, Melitini, Melitina) 16
AGAPI   (Agape, Agapi, Agapios) 17
AGATHOKLIS   (Agathoklia, Agathoklea) 17
ELPIDA   (Helpida) 17
OLIVIANOS   (2) (Olivianos, Olvianos, Olivia) 17
PANTOLEON   (Pantoleon) 17
PILEAS   (Pilefs) 17
PISTI   (Pisti) 17
SONIA   (Sonia, Sonja) 17
SOPHIA   (Sofia, Sonia, Fifi, Sofianos, Sofoula, Sofoulis) 17
ARIADNI   (Ariadne, Ariadni, Ariana) 18
EVMENIS   (Evmenis) 18
KASTOR   (Kastor) 18
ROMYLOS   (Romylos, Romili, Romilaia) 18
SAVATIOS   (Savatios) 19
EFSTATHIOS   (Evstathios, Stathis) 20
THEOPISTI   (Theopisti) 20
JONAS   (Jonas, Ionas, Ion) 21
LOIZOS   (Loizos, Luis, Louis) 22
LOUISE   (Louise, Louiza, Louisa, Lovisa) 22
PHOKAS   (Fokas) 22
ZOGRAFIA   (Zografia) 22
IRIS   (Iris, Irida, Irais, Iraida, Rhais) 23
POLIXENI   (Polyxena, Polyxene, Polyxeni, Xene, Xeni) 23
RAIS   (Rais) 23
XANTHIPOS   (Xanthipos, Xanthippos) 23
XANTHIPPI   (Xanthippe, Xanthippi) www.xanthippe.gr 23
KOPROS   (Kopros, Kopris) 24
MIRSINI   (Mirsini, Mersa, Mirso, Amerisouda, Amersouda, Amerssa, Amersa) 24
MIRTO   (Mirto) 24
PERSEFONI   (Persephoni) 24
PERSIS   (Persis, Persi) 24
THEKLA   (Thekla) 24
EFROSINI   (Efrosyne, Efrosini, Froso) 25
(no   widely known nameday) 26
AKYLINI   (Akylini, Akilina) 27
EPICHARIS   (Epicharis, Epiharis, Epikharia) 27
KALLISTRATOS   (Kallistratos) 27
ZINON   (2) (Zenon, Zinon) 27
HARITON   (Hariton) 28
KYRIAKOS   (Kyriakos, Kiriakos) 29
STRATONIKOS   (Stratonikos, Stratos, Stratis) 30

Copyright 2019 | GetMyGreekOn